.

Utredningsspecialisten

Strategisk utredningskonsult inom vård, omsorg och socialtjänst

Utredningsspecialisten erbjuder kvalificerat konsultstöd för utredning, uppföljning och utvärdering inom vård, omsorg och socialtjänst. En specialinriktning är kvalitetsundersökningar utifrån ett kund-/klient-/brukarperspektiv och även bistånd i genomförandet av SKR:s brukarundersökningar inom funktionshinderområdet. Företaget vänder sig i huvudsak till förvaltningar, organisationer och myndigheter inom välfärdssektorn.  

Utredningsspecialisten utvecklar även specialanpassade utrednings- och uppföljningskoncept samt verktyg för planering och beslutsstöd i samarbete med olika uppdragsgivare 

Inom företaget finns flerårig erfarenhet och kompetens från kvalificerat utredningsarbete och FoU på lokal, regional och nationell nivå.  

Kontakt
info@utred.se

Adress
Box 526, SE-136 25 Haninge