.

Fr.o.m. 2017 och framåt ägs och publiceras framtagna rapporter av Utredningsspecialistens uppdragsgivare 

Äldre publicerade rapporter

Omsorger om personer med funktionsnedsättningar:
 1. Kvalitetsbarometern LSS 2016. Brukarnas upplevelser av kvalitet i bostäder med särskild service och daglig verksamhet i Upplands Väsby, 2016.

 2. Kvalitetsbarometern LSS 2015. Brukarnas upplevelser av kvalitet i bostäder med särskild service och daglig verksamhet i Solna och Sollentuna kommun, 2015.

 3. Kvalitetsbarometern LSS 2014. Brukarnas upplevelser av kvalitet i bostäder med särskild service och daglig verksamhet i Upplands Väsby, 2014.

 4. Kvalitetsbarometern LSS 2013:3. Brukarnas upplevelser av kvalitet i bostäder med särskild service och daglig verksamhet i Solna och Sollentuna, 2014.

 5. Kvalitetsbarometern LSS 2013:2. Brukarnas upplevelser av kvalitet i bostäder med särskild service och daglig verksamhet i Nacka kommun, 2013.

 6. Kvalitetsbarometern LSS 2013. Brukarnas upplevelser av kvalitet i bostäder med särskild service och daglig verksamhet i Upplands-Bro kommun, 2013.

 7. Kvalitetsbarometern LSS 2012. Brukarnas upplevelser av kvalitet i bostäder med särskild service och daglig verksamhet i Upplands Väsby, 2012.

 8. Kvalitetsbarometern LSS 2011:2.Brukarnas upplevelser av kvalitet i bostäder med särskild service och daglig verksamhet i Solna och Sollentuna, 2012.

 9. Kvalitetsbarometern LSS 2011:1. Brukarnas upplevelser av kvalitet i bostäder med särskild service och daglig verksamhet i Nacka och Tyresö kommun, 2011.

 10. Kvalitetsbarometern LSS 2009. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och daglig verksamhet i Solna och Sollentuna, 2009.

Individ och familjeomsorg:

 1. Kvalitetsbarometern IFO 2013:2. Brukarnas upplevelser av kvalitet inom individ- och familjeomsorgen i Tyresö kommun, 2014.

 2. Kvalitetsbarometern IFO 2013.Brukarnas upplevelser av kvalitet inom individ- och familjeomsorgen i Upplands-Bro kommun, 2013.

 3. Kvalitetsbarometern IFO 2011. Brukarnas upplevelser av kvalitet inom individ- och familjeomsorgen i Solna kommun, 2011.

 4. Kvalitetsbarometern för hela socialtjänsten. Brukarnas upplevelser av vård, omsorg och socialtjänst i Olofströms kommun, 2011.

 5. Kvalitetsbarometern IFO 2009. Brukarnas upplevelser av kvalitet inom individ- och familjeomsorgen i Tyresö kommun, 2010.

Handläggning:

 1. Kvalitetsbarometern Bistånd. Brukarnas upplevelser av handläggning inom äldreomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättningar i Tyresö kommun, 2014.

Äldreomsorg:

 1. Rådslag inom hemtjänsten. Äldres upplevelser av utförande och bemötande samt förslag till förbättringar i Sigtuna kommun, 2013.

 2. Kvalitetsbarometern Äldre 2012. Brukarnas upplevelser av kvalitet inom äldreomsorgen i Solna, Sollentuna och Sundbyberg, 2013.

 3. Brukarnas och de anhörigas upplevelser av kvalitet i korttidsboendet. Komplement till Kvalitetsbarometern Äldre 2012, 2013.

 4. Brukarnas och de anhörigas upplevelser av kvalitet vid Ekbackens dagverksamhet. Komplement till Kvalitetsbarometern Äldre 2012, 2013.

 5. Kvalitetsbarometern Ettårsuppföljningen. Brukarnas och de anhörigas upplevelser av kvalitet inom äldreboendet i Solna - ett år senare (2011), 2012.

 6. Kvalitetsbarometern Äldre 2011. Brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona kommun, 2011.

 7. Kvalitetsbarometern Äldre 2010. Brukarnas upplevelser av kvalitet inom vård och omsorg i Solna och Sollentuna kommun, 2010.

 8. Brukarnas upplevelser av kvalitet korttidsboendet. En pilotundersökning i samband med Kvalitetsbarometern 2010 i Solna och Sollentuna kommun, 2010.

FoU-frågor:

 1. Vilken är skalan fyra år senare? Förstudie kring en eventuell uppföljning av de s.k. fullskaleförsöken och kombinationstjänsterna inom KUBAS-projektet 2002-2005, SKL/Socialdepartementet, 2009.

 2. Länsgemensam FoU inriktad mot socialtjänst, omsorg, hälso- och sjukvård i Uppsala län. Underlag kring behovet av nyordning. Uppsala kommun/Landstinget Uppsala, 2009.

Kontakt
info@utred.se

Adress
Box 526, SE-136 25 Haninge